Kategorien

Lange Strecke 101 km, 3700 Höhenmeter

1 Damen lizenziert  bis - 2002
2 Herren lizenziert  bis - 2002
11 Damen Fun  bis - 2002
12 Herren Fun 1  1992 - 2002
13 Herren Fun 2  1982 - 1991
14 Herren Fun 3  1972 - 1981
15 Herren Fun 4  bis - 1971

Mittlere Strecke 77 km, 2400 Höhenmeter

31 Damen lizenziert  bis - 2002
32 Herren lizenziert  bis - 2002
35 Damen Fun 1  1992 - 2002
36 Damen Fun 2  1982 - 1991
37 Damen Fun 3  1972 - 1981
38 Damen Fun 4  bis - 1971
39 Herren Fun 1  1992 - 2002
40 Herren Fun 2  1982 - 1991
41 Herren Fun 3  1972 - 1981
42 Herren Fun 4  bis - 1971

Kurze Strecke 53 km, 1400 Höhenmeter

61  Juniorinnen lizenziert U19  2003 - 2006
62  Junioren lizenziert U19  2003 - 2006
65  Damen Fun   bis - 2006
66  Herren Fun  bis - 2006
73  Teams (mind. 3 Personen) bis - 2006
75  Sie + Er bis - 2006

Mini Strecke 33 km, 900 Höhenmeter (Start in Euthal)

81 Damen Fun  bis - 2006
82 Herren Fun  bis - 2006

E-Bike Strecke 58 km, 1800 Höhenmeter

90 Damen und Herren bis - 2006