Kategorien

Lange Strecke 101 km, 3600 Höhenmeter

1 Damen lizenziert  bis - 1999
2 Herren lizenziert  bis - 1999
11 Damen Fun  bis - 1999
12 Herren Fun 1  1989 - 1999
13 Herren Fun 2  1979 - 1988
14 Herren Fun 3  1969 - 1978
15 Herren Fun 4  bis - 1968

Mittlere Strecke 77 km, 2300 Höhenmeter

31 Damen lizenziert  bis - 1999
32 Herren lizenziert  bis - 1999
35 Damen Fun 1  1989 - 1999
36 Damen Fun 2  1979 - 1988
37 Damen Fun 3  1969 - 1978
38 Damen Fun 4  bis - 1968
39 Herren Fun 1  1989 - 1999
40 Herren Fun 2  1979 - 1988
41 Herren Fun 3  1969 - 1978
42 Herren Fun 4  bis - 1968

Kurze Strecke 53 km, 1300 Höhenmeter

61  Juniorinnen lizenziert U19  2000 - 2003
62  Junioren lizenziiert U19  2000 - 2003
65  Damen Fun   bis - 2003
66  Herren Fun  bis - 2003
73  Teams (mind. 3 Personen) bis - 2003
75  Sie + Er bis - 2003

Mini Strecke 33 km, 800 Höhenmeter (Start in Euthal)

81 Damen Fun  bis - 2003
82 Herren Fun  bis - 2003