Kategorien

Lange Strecke 101 km, 3700 Höhenmeter

1 Damen lizenziert  bis - 2001
2 Herren lizenziert  bis - 2001
11 Damen Fun  bis - 2001
12 Herren Fun 1  1991 - 2001
13 Herren Fun 2  1981 - 1990
14 Herren Fun 3  1971 - 1980
15 Herren Fun 4  bis - 1970

Mittlere Strecke 77 km, 2400 Höhenmeter

31 Damen lizenziert  bis - 2001
32 Herren lizenziert  bis - 2001
35 Damen Fun 1  1991 - 2001
36 Damen Fun 2  1981 - 1990
37 Damen Fun 3  1971 - 1980
38 Damen Fun 4  bis - 1970
39 Herren Fun 1  1991 - 2001
40 Herren Fun 2  1981 - 1990
41 Herren Fun 3  1971 - 1980
42 Herren Fun 4  bis - 1970

Kurze Strecke 53 km, 1400 Höhenmeter

61  Juniorinnen lizenziert U19  2002 - 2005
62  Junioren lizenziert U19  2002 - 2005
65  Damen Fun   bis - 2005
66  Herren Fun  bis - 2005
73  Teams (mind. 3 Personen) bis - 2005
75  Sie + Er bis - 2005

Mini Strecke 33 km, 900 Höhenmeter (Start in Euthal)

81 Damen Fun  bis - 2005
82 Herren Fun  bis - 2005

E-Bike Strecke 58 km, 1800 Höhenmeter

90 Damen und Herren bis - 2005